Regulamin

Zasady ogólne:

1. Pokoje/apartamenty wynajmowane są na cele turystyczne , krajoznawcze, wypoczynkowe.

2. Wynajem na inne niż przedstawione wyżej cele wymaga uzgodnienia z Wynajmującym przed

dokonaniem rezerwacji.

3. Nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami.

 

Zasady rezerwacji:

1. Wstępnej rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem +48 502 534 129 lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy:agroturystyka.dobrarada@onet.pl.

2. Zgłoszenie powinno zawierać następującedane:

-imię i nazwisko Rezerwującego

-liczbę, imiona i nazwiska Gości

-dokładny termin pobytu

-określenie przedmiotu wynajmu.

3. Wstępna rezerwacja wiąże Wynajmującego przez 3 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia.

4. Warunkiem ostatecznej rezerwacji jest przesłanie w ciągu 3 dni od zgłoszenia potwierdzenia

przelewu ( wpłaty) zadatku na rachunek Wynajmującego w wysokości 50% opłaty za pobyt.

5. Niedopuszczalne jest dokonanie rezerwacji na rzecz jedynie osób niepełnoletnich.

6. W miarę wolnych miejsc możliwa jest rezerwacja „ z dnia na dzień” pod numerem telefonu

+48 502 534 129.

 

Odwołanie rezerwacji:

1. Rezerwujący uprawniony jest do odwołania rezerwacji w terminie do 10 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

2. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 10 dni przed planowanym przyjazdem skutkuje utratą wpłaconego zadatku.

 

Warunki płatności:

1. Pozostałe 50% opłaty za pobyt płatne jest gotówką w dniu przyjazdu.

2. Przy wynajęciu całego apartamentu pobierana jest kaucja w wysokości wcześniej ustalonej telefonicznie, zwracana w dniu wyjazdu po stwierdzeniu przez Wynajmującego, że nic nie zostało zniszczone.Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie:

 

Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie:

1. Warunkiem zakwaterowania jest dokonanie całej opłaty za pobyt.

2. Zakwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu od godz.16.00.

3. Goście zobowiązani są opuścić pokoje do godz.10.00.

4. Wykwaterowanie odbywa się w obecności Wynajmującego.

5. W razie stwierdzenia w czasie wykwaterowania , że powstały jakiekolwiek uszkodzenia, zniszczenia lub szkody Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną.

 

Zasady pobytu:

1. Wewnątrz obiektów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz obowiązek używania obuwia zmiennego.

2. W godzinach od 22.00 do 7.00 obowiązuje cisza nocna, zaś w pozostałym czasie należy zachowywać się tak by nie przeszkadzać innym Gościom i sąsiadom.

3. Za utrzymanie czystości w pokojach / apartamentach odpowiedzialni są Goście. Środki czystości znajdują się w każdym apartamencie.

4. Przy wynajmie pojedynczych pokoi apartamentu, kuchnia jest pomieszczeniem do wspólnego korzystania i należy utrzymywać ją w stałej czystości.

5. Instalacja ciepłej wody użytkowej wyposażona jest w cyrkulację, która się włącza w godzinach od 6.00 do 7.00 i od 8.00 do 10.00 rano oraz od 20.00 do 22.00 wieczorem. W pozostałych godzinach, po odkręceniu zaworu, na ciepła wodę trzeba chwilę poczekać.

6. Wychodząc z budynkuoraz na noc drzwi zewnętrzne należy zamknąć na klucz lub rygiel.

7. Przy wykwaterowaniu pokoje ( apartamenty ) należy pozostawić w stanie czystym, śmieci należy wynieść. W przeciwnym przypadku Wynajmujący zostanie obciążony opłatą za sprzątanie końcowe w wysokości 100,- PLN za pokój lub 200,- PLN za apartament.

8. Pojemniki na śmieci znajdują się w boksie , po prawej stronie bramy wjazdowej.